Privacy & Disclaimer

Om het blog te optimaliseren kan Chicanomics.nl gebruik maken van cookies. Deze registreren nooit persoonsgegevens maar bijvoorbeeld wel een IP-adres. Als je dit niet wilt, kun je jouw browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als er cookies worden gestuurd of dat zij altijd geweigerd worden.

Chicanomics.nl streeft ernaar de op het blog geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden. Ondanks voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Chicanomics.nl niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct of volledig is. Chicanomics.nl accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit blog kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze websites gepresenteerde informatie kan Chicanomics.nl niet garanderen.

Informatie en berichten die Chicanomics.nl ontvangt naar aanleiding van dit blog worden door Chicanomics.nl beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en Chicanomics.nl behoudt zich het recht voor deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verder nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijk aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of onjuistheden op het blog willen melden, neem dan gerust contact met ons op via info@chicanomics.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>